• CS
  • EN
  • DE

Podmínky ubytování

Nástup na ubytování je mezi 15.00 - 18.00 hod.

Opuštění objektu při odjezdu je vždy do 10.00 hod.

 

Rezervace pobytu vzniká odesláním rezervačního formuláře.

Následně je nutno uhradit rezervační zálohu ve výši 50% z celkové ceny pobytu na bankovní účet pronajímatele a to do třech dnů.

V případě nezaplacení rezervační zálohy rezervace zaniká. 

Zbylých 50% lze uhradit do data nástupu na pobyt taktéž na b. účet, nebo v hotovosti na místě v den nástupu.

 

STORNO poplatky za zrušení rezervace

60 dnů a více před nástupem vracíme 50% z celkové ceny

30 - 59 dnů před nástupem vracíme 25% z celkové ceny

29 dnů a méně před nástupem se rezervační záloha nevrací.

Zrušení pobytu je nutno oznámit písemně e-mailem  ( o výši storno poplatku rozhoduje datum přijetí e-mailu ).

 

Zruší-li klient pobyt nebo část pobytu v den příjezdu nebo během pobytu, účtují se mu storno poplatky ve výši 100% z hodnoty objednaných služeb, nepodaří-li se ubytovateli obsadit uvolněné kapacity. (Obč.zák.§759 - újmu vzniklou ubytovateli předčasným zrušením ubytování je ubytovaný povinen nahradit, pouze nemohl-li ubytovatel újmě zabránit).  Ubytovatel má tedy nárok na náhradu ušlého zisku za dny, ve kterých v důsledku zrušení rezervace daný pokoj neobsadil. Dny, kdy byl pokoj obsazen již někým jiným, náhradě nepodléhají.

Písemným potvrzením rezervace (emailem), a úhradou zálohy nebo celé ceny pobytu klient stvrzuje, že byl s těmito podmínkami obeznámen a respektuje je.

Kontakty

Martin Pavlovič

Kořenov 472
468 49 Kořenov
Česká republika

Mobil:

+420 606 571 809

E-mail:
penziondukat@seznam.cz


Web:
www.penziondukat.cz

Sociální sítě a odkazy

Aktuality

Kalendář

16/2/2019–23/2/2019
rezervace celý objekt
23/2/2019–28/2/2019
rezervace pokoj č.1,2,3
1/3/2019–4/3/2019
Rezervace pokoj č. 1,2
1/3/2019–2/3/2019
Rezervace pokoj č. 4
6/3/2019–9/3/2019
Rezervace pokoj č. 4,5

Zobrazit celý kalendář

^